Bản đồ

Từ 298 Trường Chinh (Quẹo vào đường ĐHT 38 cách trường chinh tầm 5m)