Đầu đường số 298 Trường Chinh (Quẹo vào đường ĐHT 38 cách đó 5m)