Hướng dẫn lắp đặt phao cơ bồn đứng

Hướng dẫn lắp đặt phao cơ bồn đứng

Phao Cơ Thông Minh Phi 21 - Hướng dẫn lắp đặt phao cơ bồn đứng Phao cơ thế hệ mới lắp đặt được cho tất cả các loại bồn, bồn đứng, bồn ngang, bể nước và bồn phụ năng lượng mặt trời v.v.. tham khảo video dưới đây để biết được cách lắp đặt phao cơ bồn đứng. Đây là phiên bảo phao cơ Bách Khoa phi 21mm. //youtu.be/tzPVgeaNHmw Video hướng dẫn lắp đặt phao cơ bồn đứng chi tiết Phao Bách Khoa hướng dẫn lắp đặt chi tiết phao cơ bồn đứng công...

Xem tiếp