Cấu tạo phao cơ Bách Khoa

Cấu tạo phao cơ Bách Khoa phiên bản mới và nguyên lý hoạt động

Phao cơ là một thiết bị gắn liền với mọi gia đình trong sinh hoạt thường ngày trong việc cung cấp nước lên bồn vậy cấu tạo phao cơ là gì? Nhiệm vụ của van phao cơ là cung cấp và ngắt nước tự động khi dùng nước máy thủy cục. Việc này giúp giảm thiểu thời gian công sức bật mở van phao, và nếu dùng phao cơ bồn nước loại tốt còn giảm đáng kể chi phí tiền nước!. Vậy cùng tìm hiểu cấu tạo phao cơ Bách...

Xem tiếp